Cảm biến đo áp suất thủy tĩnh

Đo mức liên tục trong chất lỏng có nhiều phương pháp : Đo mức liên tục bằng phao ( dạng cơ ) Đo mức liên tục dạng sóng siêu âm ( ultrasonics ) Đo mức liên tục bằng sóng radar Đo mức liên tục bằng phương pháp chênh áp ( differentital pressure transmitter ) Đo … Đọc tiếp