Bộ cách ly tín hiệu 3186A2 - PR

Bộ cách ly tín hiệu 
Type: 3186A2
Tín hiệu vào :2-wire transmitter
Tín hiệu ra : 4-20mA
Nguồn cấp : 6…35 VDC
Độ chính xác : 0,05%
Tín hiệu 1:1
Cách ly tín hiệu : 2.5 kVAC / 250 VAC
Dạng 2 kênh 2 dây
Xuất xứ : PRelectronics – Đan Mạch