Bộ cách ly tín hiệu 3105 - PR

Bộ cách ly tín hiệu
Type : 3105
Tín hiệu vào : Current, voltage
Tín hiệu ra : 4-20mA or 0-10V
Nguồn cấp: 16.8…31.2 VDC
Độ chính xác: 0.05%
Cách ly tín hiệu: 2.5 kVAC/250VAC
Xuất xứ : PR Electronic – Đan Mạch