Bộ chia tín hiệu 3118 - PR

Bộ chia tín hiệu
Type: 3118
Tín hiệu vào: Current (-23…+23 mA), Volt ( -11.5…+11.5 V)
Tín hiệu ra: 0/4-20mA, 0-10V
Nguồn cấp: 16.8…31.2 VDC
Độ chính xác: 0.05%
Cách ly tín hiệu: 2.5 kVAC/250VAC
Chức năng chia tín hiệu: vào 1 ra 2
Xuất xứ : PR Electronic – Đan Mạch