Bộ cách ly tín hiệu 3186B2 - PR

Bộ chia tín hiệu
Type 3186B2
Tín hiệu đầu vào: 2-wire transmitter
Tín hiệu đầu ra: 4-20mA
Nguồn cấp: 6…35VDC
Độ chính xác: 0.05%
Cách ly tín hiệu: 2.5 kVAC/250VAC
1 tín hiệu vào, 2 tín hiệu ra
Xuất xứ : PR Electronic – Đan Mạch