Bộ chuyển đổi tín hiệu 5104A - PR

Bộ chuyển đổi tín hiệu PR
Type: 5104A
Tín hiệu đầu vào: 4-20mA, 0-10V
Tín hiệu đầu ra: Current, Voltage
Nguồn cấp : 21.6…253 VAC hoặc 19.2…300 VDC
Độ chính xác : ±0.1%
Cách ly tín hiệu : 3.75 kVAC / 250 VAC
1 kênh hoặc 2 kênh
Cấu hình: Bộ 5909
Xuất xứ: PR – Đan Mạch