Bộ chống cháy ngược / cách ly tín hiệu 5104B - PR

Bộ chống cháy ngược / cách ly tín hiệu
Type: 5104B
Tín hiệu vào: 4-20mA, 0-10V
Tín hiệu ra: 4-20mA, 0-10V, Passive 2-wire mA
Nguồn cấp: 21.6…253 VAC, 50…60 Hz or 19.2…300 VDC
Độ chính xác: 0.1%
Cách ly tín hiệu: 3.75 kVAC / 250 VAC
1 kênh hay 2 kênh
Xuất xứ: PR Electronics – Đan Mạch