Bộ chống cháy ngược / cách ly tín hiệu 5115B - PR

Bộ chống cháy ngược / cách ly tín hiệu
Type: 5115B
Tín hiệu vào: Đa năng RTD, TC, điện trở, mA, V, mV
Tín hiệu ra: Current, Voltage, Passive 2-wire mA
Nguồn cấp: 21.6…253 VAC, 50…60 Hz or 19.2…300 VDC
Độ chính xác: 0.05%
Cách ly tín hiệu: 3.75 kVAC / 250 VAC
2 kênh tín hiệu
Xuất xứ: PR Electronics – Đan Mạch