Bộ chuyển đổi tín hiệu 9107A - PR

Bộ chuyển đổi tín hiệu
Type: 9107A
Tín hiệu đầu vào : analog, 4…20 mA – HART
Tín hiệu đầu ra : Current 4…20 mA, I/P converter – HART
Nguồn cấp : 19.2…31.2 VDC
Độ chính xác: 0.1%
Cách ly tín hiệu: 2.6 kVAC / 250 VAC
1 kênh hoặc 2 kênh
Cấu hình : Keypad 4501 hoặc keypad 4511
Xuất xứ: PR Electronics/Đan Mạch