Bộ chống cháy ngược / cách ly tín hiệu 9116B - PR

Bộ chống cháy ngược / cách ly tín hiệu
Type 9116B
Tín hiệu vào: đa năng RTD, TC, Ohm, mA và V
Tín hiệu ra: 4-20mA – 0-10V + relays
Nguồn cấp: 21.6…253 VAC, 50…60 Hz or 19.2…300 VDC
Độ chính xác: 0.1%
Cách ly tín hiệu: 2.6 kVAC / 250 VAC
Xuất xứ: PR Electronics – Đan Mạch