Bộ chuyển đổi tín hiệu 9202A - PR

Bộ chuyển đổi tín hiệu
Type: 9202A
Tín hiệu đầu vào: Namur, Switch
Tín hiệu đầu ra : Relay, Opto
Nguồn cấp : 19.2…31.2 VDC
Độ chính xác: 0.1%
Cách ly tín hiệu: 2.6 kVAC / 250 VAC
1 kênh hoặc 2 kênh
Cấu hình : keypad 4501 hoặc keypad 4511
Xuất xứ: PR Electronics/Đan Mạch