Bộ chuyển đổi tín hiệu PR 9203A PR Electronics/Đan Mạch

Bộ chuyển đổi tín hiệu PR 9203A PR Electronics/Đan Mạch

Tín hiệu đầu vào : NPN, PNP, Switch

Tín hiệu đầu ra : Đèn hiệu, Solenoid

Nhiệt độ tại điểm lắp đặt : -20°C …+60°C

Nguồn cấp : 19.2…31.2 VDC

Cách ly tín hiệu : 2.6 kVAC

Cấu hình : keypad 4501 hoặc keypad 4511