Bộ chia tín hiệu 3109 - PR

Bộ chia tín hiệu
Type : 3109
Tín hiệu vào : 2 wire transmitter, mA, V
Tín hiệu ra : 0/4-20mA, 0-10V
Nguồn cấp: 16.8…31.2 VDC
Tùy chỉnh bằng DIP-switch
Độ chính xác: 0.1%
Cách ly tín hiệu: 2.5 kVAC / 250 VAC
Chức năng chia tín hiệu: vào 1 ra 2 tín hiệu 4-20mA hoặc 0-10 V
Xuất xứ : PR Electronic – Đan Mạch