Bộ cách ly tín hiệu 3186B1 - PR

Bộ cách ly tín hiệu 3186B1 PR
Type: 3186B1
Tín hiệu đầu vào: current
Tín hiệu đầu ra 4-20mA
Nguồn cấp : 6 – 35 VDC
Độ chính xác: 0.05%
Cách ly tín hiệu: 2.5 kVAC/250VAC
1 kênh tín hiệu
Xuất xứ : PR Electronic – Đan Mạch