Bộ chống cháy ngược 5106B - PR

Bộ chống cháy ngược
Type: 5106B
Tín hiệu vào: 4-20mA HART (2-wire transmitter)
Tín hiệu ra: 4-20mA, 20-4mA
Nguồn cấp: 21.6…253 VAC, 50…60 Hz or 19.2…300 VDC
Độ chính xác: 0.1%
Điện áp cách ly: 3.75 kVAC / 250 VAC
1 kênh hoặc 2 kênh
Xuất xứ : PRelectronics – Đan Mạch