Bộ chống cháy ngược 5116B - PR

Bộ chống cháy ngược
Type: 5116B
Tín hiệu vào: RTD, TC, mV, Ohm, Potentiometer, mA and V
Tín hiệu ra: 4-20mA (Passive 2-wire), 0-10V
Nguồn cấp: 21.6…253 VAC, 50…60 Hz or 19.2…300 VDC
Độ chính xác: 0.5%
Điện áp cách ly: 3.75 kVAC / 250 VAC
Xuất xứ : PRelectronics – Đan Mạch