Bộ chuyển đổi tín hiệu 4179 - PR

Bộ chuyển đổi tín hiệu
Type: 4179
Tín hiệu vào : Current, Voltage 
Tín hiệu ra : 4-20mA or 0-10V
Nguồn cấp :  21.6…253 VAC, 50…60 Hz or 19.2…300 VDC
Độ chính xác :  0.1%
Cách ly tín hiệu : 2 kVAC / 250 VAC
Xuất xứ : PRelectronics – Đan Mạch