Bộ chuyển đổi tín hiệu 5350A PR

Bộ chuyển đổi tín hiệu PR5350A
Type: 5350A
Tín hiệu vào : RTD, TC, Voltage
Tín hiệu ra : PROFIBUS
Nguồn cấp : 9.0…32 VDC
Độ chính xác : Better than 0.05% of selected range
Cách ly tín hiệu : 1.5 kVAC
Xuất xứ : PRelectronics – Đan Mạch