Bộ chuyển đổi tín hiệu 9410 - PR

Bộ chuyển đổi tín hiệu
Type: 9410
Phân phối điện áp cung cấp
Kết nối tùy chọn của nguồn cung cấp
Approved for installation in I.S. / Ex zone 2 / Div. 2
Nguồn cung cấp dự phòng tùy chọn
Phải lắp đặt trên thanh rail
Xuất xứ : PRelectronics – Đan Mạch