Bộ chuyển đổi tín hiệu 9421 - PR

Bộ chuyển đổi tín hiệu
Type: 9421
Nguồn cấp: 85…132 VAC or 187…264 VAC
Kết nối tùy chọn của nguồn cung cấp
Approved for installation in I.S. / Ex zone 2 / Div. 2
Tín hiệu ra: Active signal
Kết nối song song
Xuất xứ : PRelectronics – Đan Mạch