Bộ chuyển đổi tín hiệu nhiệt độ 3112 PR

Bộ chuyển đổi tín hiệu nhiệt độ 
Type: 3112
Tín hiệu vào : RTD Pt100
Tín hiệu ra : Current, Voltage
Nguồn cấp : 16.8…31.2 VDC
Độ chính xác : 0.2%
Độ dày : 6mm
Cách ly tín hiệu : 2.5 kVAC / 250 VAC
Xuất xứ : PRelectronics – Đan Mạch