Bộ chuyển đổi tín hiệu nhiệt độ 5332A - PR

Bộ chuyển đổi tín hiệu nhiệt độ
Type : 5332A
Tín hiệu vào : RTD or Ohm
Tín hiệu ra : 4-20mA
Nguồn cấp : 8.0…35 VDC
Độ chính xác : 0.5%
Lắp đặt: trên đầu cảm biến form B
Xuất xứ : PRelectronics – Đan Mạch