Bộ chuyển đổi tín hiệu nhiệt độ 5334A - PR

Bộ chuyển đổi tín hiệu nhiệt độ
Type: 5334A
Nhận tín hiệu : Thermocouple TC K, J, S, .. (Pile probe TC K, S, J)
Tín hệu ra : 4 … 20mA
Nguồn + tín hiệu : 2 dây
Lắp đặt : cảm biến trên đầu
Xuất xứ : PR Electronics – Đan Mạch