Bộ chuyển đổi tín hiệu nhiệt độ 5334A3B - PR

Bộ chuyển đổi tín hiệu nhiệt độ
Type: 5334A3B
Tín hiệu vào: TC type J, K, S, B
Tín hệu ra : 4 … 20mA
Nguồn cấp: 7.2…35 VDC
Độ chính xác: 0.1%
Cách ly tín hiệu: 1.5 kVAC / 250 VAC
Lắp đặt: trên đầu cảm biến form B
Xuất xứ: PR Electronics – Đan Mạch