Bộ chuyển đổi tín hiệu nhiệt độ 5437A - PR

Bộ chuyển đổi tín hiệu nhiệt độ
Type: 5437A
Tín hiệu vào : RTD, TC, potentiometer, linear resistance and bipolar mV
Tín hiệu ra : 4-20mA
Nguồn cấp : 8.0…35 VDC
Độ chính xác : 0.1%
Điện áp cách ly : 2.5 kVAC / 55 VAC
Tín hiệu đơn (4 terminals) hoặc tín hiệu đôi (7 terminals)
Chứng chỉ SIL : Có hoặc không
Chưng chỉ đóng tàu : Có hoặc không
Xuất xứ : PRelectronics – Đan Mạch