Bộ chuyển đổi tín hiệu nhiệt độ HART 3337 - PR

Bộ chuyển đổi tín hiệu nhiệt độ HART
Type: 3337
Tín hiệu đầu vào : RTD, TC loại K, J
Tín hiệu đầu ra : 4…20mA – HART
Nguồn cấp : 6.2…35 VDC
Độ chính xác : 0.05%
Cách ly tín hiệu : 2.5 kVAC / 300 VAC
Xuất xứ: PR Electronics/Đan Mạch