Bộ chuyển đổi tín hiệu nhiệt độ 5333A - PR

Bộ chuyển đổi tín hiệu nhiệt độ
Type: 5333A
Tín hiệu vào: RTD – PT100
Tín hiệu ra: 4…20mA
Nguồn cấp: 8.0…30 VDC
Độ chính xác: 0.1%
Lắp đặt: trên đầu cảm biến form B
Xuất xứ: PR Electronics – Đan Mạch