Bộ chuyển đổi tín hiệu nhiệt độ 5335D - PR

Bộ chuyển đổi tín hiệu nhiệt độ (cháy nổ)
Type: 5335D
Tín hiệu vào: RTD, TC, Ohm or mV
Tín hiệu ra: 4…20mA – HART
Nguồn cấp: 8.0…30 VDC
Độ chính xác: 0.1%
HART 5 protocol
Cách ly tín hiệu: 1.5 kVAC / 250 VAC
Lắp đặt: trên đầu cảm biến form B
Xuất xứ: PR Electronics – Đan Mạch