Bộ chuyển đổi tín hiệu nhiệt độ 7501 - PR

Bộ chuyển đổi tín hiệu nhiệt độ 

Type : 7501 

Tín hiệu đầu vào : RTD, TC, Ohm và mV

Tín hiệu đầu ra : analog

Nhiệt độ tại điểm lắp đặt : -20°C …+85°C

Nguồn cấp : 10…35 VDC

Cách ly tín hiệu : 1.5 kVAC

Hàng sẵn kho

Xuất xứ : PR Electronics/Đan Mạch