Bộ chuyển đổi tín hiệu 5114A - PR

Bộ chuyển đổi tín hiệu
Type: 5114A
Tín hiệu vào: RTD, TC, mV, Linear resistance, mA and V
Tín hiệu ra: Passive 2-wire mA, Current, Voltage
Nguồn cấp: 21.6…253 VAC, 50…60 Hz or 19.2…300 VDC
Độ chính xác: 0.5%
Cách ly tín hiệu: 3.75 kVAC / 250 VAC
1 kênh hay 2 kênh
Xuất xứ: PR Electronics – Đan Mạch