Bộ chuyển đổi tín hiệu xung - tần số 5223A1 - PR

Bộ chuyển đổi tín hiệu xung – tần số
Type: 5223A1
Tín hiệu vào: Xung, tần số
Tín hiệu ra: Analog + PNP/NPN
Nguồn cấp: 21.6…253 VAC, 50…60 Hz or 19.2…300 VDC
Độ chính xác: 0.1%
Cách ly tín hiệu: 3.75 kVAC/250V
Xuất xứ: PR Electronics/ Đan Mạch