Bộ chống cháy ngược / chuyển đổi tín hiệu xung 5223B2 - PR

Bộ chống cháy ngược / chuyển đổi tín hiệu xung
Type: 5223B2
Tín hiệu vào: Xung, tần số
Tín hiệu ra: Analog + Relay
Nguồn cấp: 21.6…253 VAC, 50…60 Hz or 19.2…300 VDC
Độ chính xác: 0.1%
Cách ly tín hiệu: 3.75 kVAC/250V
Xuất xứ: PR Electronics/ Đan Mạch