Bộ chuyển đổi tín hiệu xung-tần số 5225A1 - PR

Bộ chuyển đổi tín hiệu xung – tần số
Type: 5225A1
Tín hiệu vào: Xung, tần số
Tín hiệu ra: Analog + PNP/NPN
Nguồn cấp: 19.2…28.8 VDC
Độ chính xác: 0.1%
Xuất xứ: PR Electronics – Đan Mạch