Màn hình hiển thị dùng cho cháy nổ 5531B - PR

Màn hình hiển thị dùng cho cháy nổ
Type 5531B
Tín hiệu vào: 4…20 mA
Hiển thị tín hiệu: LCD 4 số, kích thước 48 x 96 mm
Độ chính xác: 0.1%
Sử dụng trong môi trường cháy nổ ( Ex zone )
Xuất xứ: PR Electronics / Đan Mạch