Màn hình hiển thị 5714C - PR

Màn hình hiển thị PR
Type: 5714C
Tín hiệu vào: mA, V, Ohm, RTD, TC and potentiometer
Tín hiệu ra: analog
Nguồn cấp: 21.6…253 VAC, 50…60 Hz hoặc 19.2…300 VDC
Cách ly tín hiệu: 2.3 kVAC / 250 VAC
Độ chính xác: 0.1 %
Xuất xứ: PR Electronics / Đan Mạch