Cảm biến áp suất 26.600G-16bar-G1/2 - BD-SENSORS

Cảm biến áp suất 26.600G 16bar G1/2 – BD-SENSORS

Type 26.600G

26.600G-1602

Thang đo: 0…16 bar

Độ chính xác: 0.5%

Tín hiệu ra: 4-20 mA/ 2 wire

Kết nối: Ren G1/2″

Kết nối điện: ISO4400

Xuất xứ: BDsensors – CHLB Đức