Cảm biến áp suất DMK 351P - BD-Sensors

Cảm biến áp suất DMK 351P BD-Sensors
Type: DMK 351P
Thang đo: 0 … 40 mbar up to 0 … 20 bar
Độ chính xác: 0.35% FSO
Tín hiệu ra: 4…20 mA / 2 wire, 0 … 10 V / 3-wire, intrinsic safety 4 … 20 mA / 2-wire
Kết nối điện: plug ISO 4400, plug Micro, plug M12x1 (4-pin), PVC cable, IP67, IP68, compact field housing, stainless steel 1.4301
Kết nối cơ khí: G1 1/2″, Clamp DN 32, Clamp DN 50, dairy pipe DN 40, dairy pipe DN 50, Varivent® DN 40/50, flange DN 25 / PN 40, flange DN 50 / PN 40, flange DN 80 / PN 16
Xuất xứ: BD SENSORS / CHLB Đức