Cảm biến áp suất DMK 387 - BD-Sensors

Cảm biến áp suất DMK 387 BD-Sensors
Type: DMK 387
Thang đo: 0 … 100 mbar up to 0 … 60 bar
Độ chính xác: 0.35% FSO
Tín hiệu ra: 4…20 mA / 2 wire, 0 … 10 V / 3-wire, intrinsic safety 4 … 20 mA / 2-wire
Kết nối điện: plug ISO 4400, cable outlet with TPE-U-cable, stainless steel 1.4404
Kết nối cơ khí: G1/2″, G1/4″, G1/2″ NPT, 1/4″ NPT, G3/4″ with flush.
Xuất xứ: BD SENSORS / CHLB Đức