Cảm biến áp suất DMP 304 - BD-Sensors

Cảm biến áp suất DMP 304 BD-Sensors
Type: DMP 304
Thang đo: 0 … 2000 bar up to 0 … 6000 bar
Độ chính xác: 0.5% FSO
Tín hiệu ra: 4 … 20 mA / 2-wire, 0 … 10 V / 3-wire, EX
Kết nối điện: e plug ISO 4400, plug Binder series 723 (5-pin), IP67, IP68, plug M12x1 (4-pin) / metal, MIL-/Bendix (type PT 02 A 10-6 P)
Kết nối cơ khí: 9/16″ UNF internal thread, M16x1.5 internal thread, M20x1.5 internal thread
Xuất xứ: BD SENSORS / CHLB Đức