Cảm biến áp suất DMP 320 - BD-Sensors

Cảm biến áp suất DMP 320 BD-Sensors
Type: DMP 320
Thang đo: 0 … 100 mbar up to 0 … 600 bar
Độ chính xác: 0.1% FSO
Tín hiệu ra: 0,1 … 10 V / 3 wire, 4 … 20 mA / 3-wire
Kết nối điện: e plug ISO 4400, plug Binder series 723 (5-pin), IP67, IP68, plug M12x1 (4-pin) / metal, stainless steel 1.4301
Kết nối cơ khí: Thead with flush, 1/2″ NPT, 1/4″ NPT
Xuất xứ: BD SENSORS / CHLB Đức