Cảm biến áp suất DMP 457 - BD-Sensors

Cảm biến áp suất DMP 457 BD-Sensors
Type: DMP 457
Thang đo: 0 … 100 mbar up to 0 … 600 bar
Độ chính xác: 0.35% FSO
Tín hiệu ra: 4…20 mA / 2 wire, intrinsic safety 4 … 20 mA / 2-wire
Kết nối điện: plug ISO 4400, cable outlet with TPE-U-cable, field housing stainless steel, submersible version (1.4404 / 316L)
Kết nối cơ khí: Thread with flush, 1/2″ NPT. 1/4″ NPT
Xuất xứ: BD SENSORS / CHLB Đức