Cảm biến áp suất x|act i - BD-Sensors

Cảm biến áp suất x|act i BD-Sensors
Type: x|act i
Thang đo: 0 … 400 mbar up to 0 … 40 bar
Độ chính xác: 0.1% FSO
Tín hiệu ra: 4 … 20 mA / 2-wire, EX
Kết nối điện: plug M12x1 (4-pin)
Kết nối cơ khí: Thread with flush, clamp, dairy pipe, flange
Xuất xứ: BD SENSORS / CHLB Đức