Cảm biến đo chênh áp DMD341 - BD SENSORS

Cảm biến đo chênh áp
Type: DMD341
Thang đo: 0…6 mbar lên đến 0…1000 mbar
Độ chính xác: 0.35% FSO; 1.0 % FSO; 2.0% FSO
Tín hiệu ra: 4…20 mA / 2-wire; 0 … 20 mA / 3-wire; 0 … 10 V / 3-wire
Kết nối điện: plug ISO 4400; plug M12x1 (4-pin); cable outlet with PVC cable
Kết nối cơ khí: G1/8″ internal thread
Seals: PUR, bonded
Xuất xứ: BD SENSORS / CHLB Đức