Cảm biến đo chênh áp DPS200 và DPS300 – BD sensors – Dùng cho hệ thống HVAC

– Sử dụng cảm biến đo chênh áp để đo áp suất tương đối tại 2 điểm trước và sau màng lọc bụi trong hệ thống phòng sạch HVAC. Mức áp suất chênh lệch giữa 2 điểm trước và sau màng chắn càng lớn thì chứng tỏ màng lọc càng bám nhiều bụi bẩn. Điều này giúp người vận hành biết màng chắn bụi này bẩn đến 1 mức độ phải thay thế nó để giúp cho hiệu quả lọc bụi tốt hơn và giúp cho quạt hút không phải làm việc quá nhiều.
– Sử dụng cảm biến đo chênh áp để duy trì áp suất phòng sạch: chẳng hạn đối với tiêu chuẩn phòng sạch cho ngành dược phẩm là sự chênh lệch giữa áp suất trong phòng sạch và môi trường bên ngoài trong khoảng 10-15 Pascal. Áp suất bên trong phòng sạch phải luôn cao hơn môi trường bên ngoài. Ở đây, cảm biến đo chênh áp sẽ đo bên ngoài và bên trong phòng sạch và tính toán mức độ chênh áp giữa 2 khu vực này từ đó đưa tín hiệu để điều khiển mức áp suất sao cho phù hợp.
Sử dụng cảm biến đo chênh áp buồng cầu thang: cảm biến sẽ đo mức áp suất bên trong cầu thang và bên ngoài. Khi có sự cố hay hoả hoạn lúc này mọi người sẽ chạy vào cầu thang thoát hiểm. Khi nhận được tín hiệu sự cố này hệ thống quạt chênh áp sẽ hoạt động, cấp luồng gió tươi vào cầu thang và theo mức áp suất cài đặt sẵn để cấp dưỡng khí đồng thời tạo ra sự chênh áp với môi trường bên ngoài không cho khói tràn vào bên trong để tạo đường thoát hiểm cho con người tại các tòa nhà cao tầng.
Ngoài ra thì cảm biến đo chênh áp có rất nhiều ứng dụng khác cho hệ thống HVAC