Cảm biến đo mức chất lỏng dạng Probe LMK 458 - BD SENSORS

Cảm biến đo mức chất lỏng dạng Probe LMK 458 – BD SENSORS
Type: LMK 458
Thang đo : Từ 0 … 40 cmH2O Đến 0 … 100 mH2O
Tín hiệu ra : 4-20 mA 2 wire
Độ chính xác: 0,25% / 0,35% FSO
Đường kính 39,5 mm
Xuất xứ: BD Sensors – CHLB Đức