Cảm biến đo mức chất lỏng dạng Probe LMP 307 - BD SENSORS

Cảm biến đo mức chất lỏng dạng Probe LMP 307 – BD SENSORS

Type:  LMP307

Thang đo : Từ 0 … 1 mH2O Đến 0 … 250 mH2O

Tín hiệu ra : 4-20 mA 2 wire

Độ chính xác: 0,1% / 0,25% / 0,35% FSO

Đường kính 27 mm

Xuất xứ: BD Sensors – CHLB Đức

error: Alert: Content is protected !!