Cảm biến đo mức liên tục LMK 307 - BD-Sensors

Cảm biến đo mức liên tục LMK 307 BD-Sensors
Type: LMK 307
Thang đo 0 … 4 mH2O up to 0 … 250 mH2O
Vỏ: stainless steel 1.4404 (316L)
Vật liệu màng: ceramics Al2O3 96 %
Tín hiệu ra: 4 … 20 mA / 2-wire, 0 … 20 mA / 3-wire, 0 … 10 V / 3-wire, EX
Seals: FKM, EPDM
Độ chính xác: 0.5% FSO
Kết nối điện: PVC-cable, PUR-cable, FEP-cable
Chiều dài cáp: theo yêu cầu
Xuất xứ: BD SENSORS / CHLB Đức