Cảm biến đo mức liên tục LMK 806 - BD-Sensors

Cảm biến đo mức liên tục LMK 806 BD-Sensors
Type: LMK 806
Thang đo: 0 … 6 mH2O up to 0 … 200 mH2O
Vỏ: PP-HT
Vật liệu màng: ceramics Al2O3 96%
Tín hiệu ra: 4 … 20 mA / 2-wire
Seals: FKM
Độ chính xác: 0.35% FSO
Kết nối điện: PVC-cable, PUR-cable, FEP-cable
Chiều dài cáp: theo yêu cầu
Xuất xứ: BD SENSORS / CHLB Đức