Cảm biến đo mức liên tục LMK 807 - BD-Sensors

Cảm biến đo mức liên tục  LMK 807 BD-Sensors
Type: LMK 807
Thang đo: 0 … 4 mH2O up to 0 … 100 mH2O
Vỏ: PP-HT
Vật liệu màng: ceramics Al2O3 96%
Tín hiệu ra: 4 … 20 mA / 2-wire, EX
Seals: FKM, EPDM, FFKM
Độ chính xác: 0.5% FSO
Kết nối điện: PVC-cable, PUR-cable, FEP-cable
Chiều dài cáp: theo yêu cầu
Xuất xứ: BD SENSORS / CHLB Đức