Cảm biến đo mức liên tục LMK 808 - BD-Sensors

Cảm biến đo mức liên tục LMK 808 BD-Sensors
Type: LMK 808
Thang đo: 0 … 1 mH2O up to 0 … 100 mH2O
Vỏ: PP-HT
Vật liệu màng: ceramic Al2O3 99.9 %
Tín hiệu ra: 4 … 20 mA / 2-wire, EX
Seals: FKM, EPDM
Độ chính xác: 0.35% FSO 
Kết nối điện: TPE-U-cable
Chiều dài cáp: theo yêu cầu
Xuất xứ: BD SENSORS / CHLB Đức